မြန်မာကျောင်း စုံတွဲတစ်တွဲ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည် 720p